Clé À Chocs Brushless

Brand > Ingersoll Rand

  • Ingersoll Rand W7152 Clé À Chocs Iqv20 Volt 1/2 Sans Balais, Couple De 1 500 Pi / 1 000 Lb / Pi²
  • Ingersoll Rand W5132 Clé À Chocs 3/8 Iqv20 Volt Avec Anneau Led Lite Sans Balais